Referenscase

Nedan följer ett axplock av referenscase tillsammans med våra kunder. 

Vestre Billingstad för Ruter

Vad har mobilitet, fysiska platser och forskning egentligen gemensamt? IUS innovation har sedan tidigare erfarenhet av mobilitetsarbete kopplat till fysiska platser. 

Läs mer

Mobilitetshubb för Ruter AS

Som del av Ruters satsning för att bli en mobilitetsleverantör väljer man att pilotera kring mobilitetshubbar. Detta för att utforska kring hubbarnas betydelse och inverkan på Ruters beslutade målbild om att leverera hållbar rörelsefrihet.

Läs mer

Färdplan för Linköpings kommun

IUS ska under början av 2021 arbeta med att ta fram en färdplan för hållbar, delad och kombinerad mobilitet i Linköping. Syftet med projektet är att skapa en tydlighet och en bredare förståelse kring hållbar mobilitet och dess utveckling och effekter.

Läs mer

Göteborg & Co lär mer om kundresan

Genom ett antal workshops ska vi bygga en förståelse för kundresan och skapa förutsättningar för att Göteborg ska utvecklas ännu mer som evenemangsstad.

Läs mer

Mobilitetshandbok för ICA fastigheter

Som en första del i ett stort arbete framöver tog IUS innovation fram en mobilitetshandbok. Den är tänkt att lägga grunden och fungera som ett metodstöd för ICA Fastigheters mobilitetsarbete framöver.

Läs mer

Tankesmedja för mobilitetsaktörer

I samband med Covid-19-pandemins spridning i Sverige och Europa ville IUS innovation ta en aktiv roll och startade en tankesmedja med avsikt att samla kollektivtrafikhuvudmän och mobilitetstänkare till samtal i Norden.

Läs mer

Omvärldsbevakning Oslo för privat mobilitetsaktör

Med bakgrund av IUS erfarenhet av mobilitetsbranschen och specifikt erfarenheten kring Oslo fick vi i uppdrag för en privat mobilitetsaktör att skriva en omvärldsbevakning som underlag för etableringsbeslut i staden. 

Läs mer

Identitetsprojekt för Östgötatrafiken

I takt med att resvanor förändras behöver kollektivtrafiken anpassas för att vara tillgänglig för alla sina kunder. I den insikten har vi på IUS hjälpt Östgötatrafiken att hitta sin nya identitet och även implementerat den i den dagliga verksamheten. 

Läs mer

Whitepaper för Ruter

IUS erfarenhet, bakgrund och kompetens om kollektivtrafiken resa  bad Ruter om ett strategidokument som underlag för beslut kring framtidens mobilitet inom området MaaS (Mobility as a Service) och specifikt området Kombinerad Mobilitet. 

Läs mer

Biljett och betalsystem för Hallandstrafiken

I resan mot ett nytt biljett- och betalsystem har vi på IUS både guidat och hjälpt till med genomförandet av projektet “Nytt biljettsystem 2020”. Projektet har bemannats med seniora rådgivare, förändringsledare och projektledare. 

Läs mer

Tjänsteresa för Samtrafiken

Samtrafiken ville, med hjälp av IUS och en utvecklad, nationell version, av Tjänsteresa, starta ett forskningsprojekt där flera kollektivtrafikhuvudmän ingår. Syftet med forskningen är att landa i ett mer hållbart tjänsteresande som fungerar på längre sikt.

Läs mer

Företagsportalen för Västtrafik

IUS innovation har tillsammans med Västtrafik skapat en innovativ tjänst för företag och organisationer som vill öka det hållbara resandet via kollektivtrafiken. Tjänsten är ett administrativt verktyg som gör det enklare för anställda att resa kollektivt privat, till och från jobbet eller i tjänsten.

Läs mer

Hör av dig

Johan Jönsson

Johan Jönsson

Affärsutvecklare

Gabriella Vettese (föräldraledig)

Gabriella Vettese (föräldraledig)

Affärsutvecklare

Tommy Winterskiöld Vestlie

Tommy Winterskiöld Vestlie

Affärsområdesansvarig

Patrik Lundgren

Patrik Lundgren

Rådgivare

Anton Lymer

Anton Lymer

Rådgivare

Några av våra kunder

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google