Nästan hälften av Sveriges bilister ställer in planerade resor helt. Det är en av effekterna av den rådande Covid-19-pandemin som är tydlig. Det innebär att ett redan dyrt transportmedel har blivit ännu dyrare.

Redan innan pandemin drog över Sverige utmärker sig bilen som en av de ineffektivaste och dyraste transportmedlen som finns att äga. Enligt Swedbank så kostar en bil i genomsnitt 2 760 kronor varje månad att äga, men i genomsnitt står den parkerad 95 procent av tiden. Det innebär att av de 2 760 kronor per månad man betalar för att äga en bil så är det endast 113 kronor som faktiskt utnyttjas för att resa. Det var innan pandemin.

Med pandemin är den kalkylen ännu värre. Enligt Kollektivtrafikbarometern så är just bilisterna de som ställer in resor i högst utsträckning. Hela 45 procent av bilisterna uppger att de avstår resor helt och hållet som en effekt av pandemin. Motsvarande andel för kollektivresenärer är endast 18 procent. Effekten är att bilen står still ännu mer än tidigare. Med Covid-19-effekterna inräknade står bilen stilla nästan 98 procent av tiden, vilket alltså innebär ännu mer slösade pengar på att äga en bil. En bil som kostar 2760 kronor utnyttjas alltså endast till ett värde av 62 kronor i och med Covid-19.

– Visst är det anmärkningsvärt! Att man spenderar tusentals kronor varje månad på något som används så lite, säger Anton Lymer, mobilitetsrådgivare på IUS innovation.

En annan effekt av pandemin är, paradoxalt nog, att allt fler ändå väljer bil framför till exempel kollektivtrafik när de väl behöver resa någonstans, men det speglar sig inte i antalet bilar på vägarna. Enligt Statistiska Centralbyråns fordonsstatistik har tvärtom antalet bilar på svenska vägar sakta minskat, även under pandemiåret. De som väljer att åka bil framför andra transportmedel under pandemin väljer alltså inte att köpa fler bilar.

– Vi ser ett stort lyft för bildelningstjänster hos enskilda leverantörer under pandemin, säger Anton Lymer. Men bilen sticker även ut som primärt transportslag när man ser på kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik.

Trenden är egentligen inte ny, men har förstärkts i samband med pandemin. Allt fler väljer att inte äga en egen bil. Något som den traditionella bilindustrin måste förhålla sig och ha en strategi för i framtiden. Det märks inte minst i Kollektivtrafikbarometern, där endast två tredjedelar av bilisterna anger att de kommer återgå till de resmönster som de hade innan pandemin när läget återgår till mer normalt.

– Trenden talar sitt tydliga språk. Bilindustrin måste ha en strategi för att ställa om till ett mer effektivt och flexibelt resande, som människor vill ha allt mer av. Annars kommer intäkterna sakta men säkert tyna bort, säger Anton Lymer.


Mer information

Vill du veta mer om Covid-19?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vill du vet mer om statistiken?
https://www.scb.se/

Vill du veta mer från Svensk Kollektivtrafik?
https://www.svenskkollektivtrafik.se/