Hur används mobilitet på landsbygden?

Förutsättningarna för mobilitet på landsbygden skiljer sig åt mellan invånare och vissa grupper riskerar att bli utestängda från aktiviteter eller samhällsfunktioner till följd av sina begränsade möjligheter att resa. Avfolkning och en större andel äldre bidrar till sämre tillgänglighet av kollektiva färdmedel. Olika typer av mobilitetstjänster för boende på landsbygd och i mindre tätorter kan ge ökad tillgänglighet, minskat behov av att resa med egen bil och minskad kostnad för hushållen. Andra positiva effekter med mobilitetstjänster är minskade utsläpp från fossila bränslen och minskat antal bilar som reser in till städerna. Mobilitetslösningar på landsbygden kan handla om olika former av samåkning, bilpooler, anropsstyrd trafik och andra typer av flexibla transportlösningar. Digitalisering, automatisering och delningsekonomi är exempel på områden som har stor potential att påverka framtidens transporter. De kan bidra till tillgänglighet, både i stad och på landsbygd och minska växthusgasutsläpp. Förarlösa fordon minskar behovet av traditionell kollektivtrafik på landsbygden och kan bidra till lösningar för de som nu upplever mobilitetshinder.

Se också 

Kollektivtrafiken som ryggrad i en hållbar mobilitet
Mobilitet i stadsmiljö
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google