Coronapandemin drabbade världen ordentligt under början på 2020. Vi har fått en ny verklighet där begrepp som korttidspermittering och social distansering används dagligen. I en kris är det lätt att fastna i krishantering då de tidigare framtidsplaner inte passar in i det nya utgångsläget. Covid-19 har drabbat ekonomin i stort och mobilitetsbranschen är inget undantag. Men med en kris uppstår också nya lärdomar och nya erfarenheter att bygga vidare på. Det gäller att vara innovativ i en tid där arbetet framåt snabbt läggs om.

Read More

Läs hela nyheten »