Whitepaper för Ruter

Projektbeskrivning

Med utgångspunkt in den erfarenhet och kompetens som IUS besitter om kollektivtrafikens pågående resa från att leverera traditionell kollektivtrafik till att vara en leverantör av framtidens mobilitet fick IUS i uppdrag av Ruter i Norge att ta fram ett White Paper inom området Mobility as a Service (MaaS) då specifikt kombinerad mobilitet. Målet med arbetet var att analysera ett antal tänkbara framtidsscenarion för att med detta som underlag kunna sätta en strategi som bland annat beskriver Ruters önskade position i det framtida ekosystemet för mobilitet. Det var också ett sätt för Ruter att samla sin egna kunskap i ett material där de sedan kunde sprida kunskapen internt. De gjordes också en större omvärldsbevakning då Ruter ville lära och se hur andra Kollektivtrafikhuvudmän i Norden tänker när det kommer till MaaS. IUS innovation var då ett självklart val för samarbete eftersom att vi samarbetar med många andra kollektivtrafikhuvudmän i Norden.

En önskad bieffekt med White papret var att presentera ett gemensamt språk, för att på detta sätt underlätta dialog och diskussion mellan kollektivtrafikhuvudmän i Norden inom området MaaS. Språket är numer implementerat och används flitigt av alla kollektivtrafikhuvudmän i Norden.

I strategin formades flera viktiga slutsatser och en av dem var: ”För att säkerställa framtidens mobilitet för alla våra medborgare behöver vi få till en sund balans mellan det offentliga och det kommersiella.”

Vill du veta mer?

Hej! 

Är du intresserad av att veta mer om IUS innovation, våra projekt eller prata om hur vi skulle kunna hjälpa er att ta nästa steg i era projekt eller med er organisation. Hör av dig till mig så bokar vi in ett förutsättningslöst möte.

Johan Jönsson

johan.jonsson@iusinnovation.se
+46 73 660 69 74

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google