Göteborgs Stads Parkerings framtidsriktning 

Projektbeskrivning

Göteborgs Stads Parkering har som mål att forma bolagets framtidsriktning utifrån deras vision om att ”vara en motor för hållbar mobilitet”. Projektet inleddes på ledningsnivå för att skapa möjlighet kring vidare stöttning i förankringsprocessen till resten av medarbetarna genom strategiarbete i affärsplan, interna utbildningar och konferenser samt inspirationsföreläsningar.

I strävan om Parkering Göteborgs vision och framtidsriktning anlitades IUS innovation för senior rådgivning och föreläsningar avseende framtidens mobilitet, olika roller och aktörer för ledning och styrelse. Utöver detta ledde IUS innovation även arbetet kring förankringen av omställningen hos medarbetare i form av förändringsledning kring strategiarbete och affärsplan, moderering i workshops, interna utbildningar och konferenser.

Parkeringsbolaget har genom projektet genomfört ett gediget arbete och som ett ytterligare krafttag tog IUS innovation fram ett White Paper med bakgrund, djupdykning och omvärldsbevakning kopplat till mobilitetsbranschen. Detta skapades för att få underlag för vidare arbetet kring strategi och affärsplan.

Projektet resulterade i flera spännande företeelser. P-bolagets framtidsriktning omformades till att sträva mot att vara en mobilitetsaktör, snarare än ett parkeringsbolag. Hela bolaget och organisationen med både styrelse och medarbetare strävar tillsammans mot denna framtidsbild. Tillsammans har alla medarbetare en högre kunskapsnivå vad det gäller framtidens mobilitet och dess roller och aktörer.

Det skapades även en ny organisationsform med tydliga och fokuserade strategigrupper. En av strategigrupperna syftar till att skapa förutsättningar avseende övergången från bilanvändandet till att istället resa kollektivt genom att använda pendelparkeringar utanför staden som en knutpunkt för att resa vidare med kollektivtrafik in till staden. Utöver det pågår det ett pilotprojekt med Västtrafik med syfte att kunna köpa Västtrafik-biljetter i Göteborg Stads Parkerings-app.

Vill du veta mer?

Hej! 

Är du intresserad av att veta mer om IUS innovation, våra projekt eller prata om hur vi skulle kunna hjälpa er att ta nästa steg i era projekt eller med er organisation. Hör av dig till mig så bokar vi in ett förutsättningslöst möte.

Johan Jönsson

johan.jonsson@iusinnovation.se
+46 73 660 69 74

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google