- vi vill göra det enkelt att resa hållbart

MOBILITET

Hej!

Jag heter Tommy Vestlie och är affärsområdesansvarig för Mobilitet.

Brukar du, liksom jag, drömma om en värld där vi alla reser hållbart? Eller kanske brinner du lite extra för kombinerad mobilitet? Hör gärna av dig så kan vi träffas och prata vidare.

  • tommy.vestlie@iusinnovation.se

  • +46 73 660 69 10

Boka en föreläsning om framtidens mobilitet

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och tekniken ger oss nya möjligheter att påverka samhället till det bättre. Vi har föreläsningen för dig som arbetar med mobilitesfrågor eller bara är intresserad av hur samhället påverkas av framtidens mobilitetslösningar. Anton Lymer eller Patrik Lundgren kommer gärna till din arbetsplats och berättar mer om hur våra resebeteenden och attityder till transporter förändras i takt med att framtiden skapas.

Läs mer!

Områdesexpertis

Vad behöver du hjälp med? Nedan ser du några exempel på våra expertområden. 

FÖRETAGS­FÖRSÄLJNING

Vi hjälper dig att attrahera företag och organisationer till att resa mer hållbart samt automatiserar processen för skolkort och andra resenärskort.

BETEENDE­FÖRÄNDRING

Vi är experter på att förändra beteenden och vill vara med och förbättra samhället. Vi gör det enklare att göra hållbara val.

BILJETT- OCH BETALSYSTEM

Hur prissätter du när kunden vill köpa kombinerad mobilitet där du inte ansvarar för alla transportslag? Vad är framtidens biljett- och betalsystem? Vi vet.

KOMBINERAD MOBILITET

Är din organisation redo för morgondagens resande? Vi hjälper våra kunder att förstå hur framtidens kombinerad mobilitet kommer se ut och att positionera sig på marknaden.

KUNDCASE

De flesta av våra kunder inom Mobilitet går igenom fem olika steg hos oss, när det handlar om att skaffa sig förståelse och kunskap om den pågående utvecklingen. Detta för att konkretisera sin egen roll i det nya ekosystemet, testa lösningar, utveckla produkter eller tjänster samt lansera sitt erbjudande på en större marknad. Förändringen inom kollektivtrafikbranschen, det nya Ekosystemet, beskrivs i en modell som vi tagit fram. 

IUS innovation kan hjälpa till i samtliga steg i processen tillexempel som föreläsare, rådgivare, projektledare, systemutvecklare, pedagoger och kommunikatörer med flera. Genom att använda IUS innovation i något eller samtliga av dessa steg säkrar du som kund en slutprodukt som leder till beteendeförändring. Att vi reser mer hållbart, tillsammans! 


FÖRETAGSPORTALEN

IUS har tillsammans med Västtrafik skapat en innovativ tjänst för företag som satsar på resande via kollektivtrafiken. Företagsportalen är ett administrativt verktyg som förenklar och effektiviserar för företag samt anställda, vilket gör det betydligt enklare för de anställda att resa kollektivt. Syftet är att underlätta hantering av resor för både företag och dess anställda.

De anställda registreras som resenärer i Företagsportalen och därefter kan företagets administratör koppla ihop resenärer med olika tjänster t ex årskort, tjänsteresa samt övrigt sortiment.

Att kollektivt resande bidrar till hållbar utveckling och även innebär en samhällsnytta, är för många inte en nyhet. Problematiken ligger i hur vi ska få fler i vårt samhälle att välja kollektivtrafik framför alternativ som inte är lika hållbara. Genom att förenkla vardagen och därmed sänka trösklarna för de som reser kollektivt bidrar vi till att det kollektiva resandet ökar. Kollektivtrafikbranschen har en enorm potential att växa om de lyckas fånga upp företagsmarknadens resor. Eftersom IUS brinner för hållbar utveckling är det en självklarhet att vi vill vara med och bidra till denna resa.

VILL DU BLI FÖRETAGSKUND HOS VÄSTTRAFIK?
FÖRELÄSNING KOLLEKTIV­KONFERANSEN

Under ”Kollektivkonferansen 2016”, som gick av stapeln i Oslo, föreläste vår seniora rådgivare Tommy Vestlie om kombinerad mobilitet. Temat för konferensen var ”Fra passasjer til mobilist” och samlade drygt 230 representanter från norsk kollektivtrafik.

Köper du en föreläsning av våra seniora rådgivare inom Hållbart Resande ser du till att skaffa dig en bättre helhetsbild. Vi har koll på branschen, bakgrunden, nuläget och trenderna. Vi har lång erfarenhet av att jobba med hållbart resande ur skilda aspekter och är särskilt experter på MaaS (Mobility as a Service), biljett- och betalsystem samt företagsförsäljning.

WHITE PAPER FÖR RUTER

Med utgångspunkt in den erfarenhet och kompetens som IUS besitter om kollektivtrafikens pågående resa från att leverera traditionell kollektivtrafik till att vara en leverantör av framtidens mobilitet fick IUS i uppdrag av Ruter i Norge att ta fram ett White Paper inom området Mobility as a Service (MaaS) då specifikt kombinerad mobilitet. Målet med arbetet var att analysera ett antal tänkbara framtidsscenarion för att med detta som underlag kunna sätta en strategi som bland annat beskriver Ruters önskade position i det framtida ekosystemet för mobilitet. Det var också ett sätt för Ruter att samla sin egna kunskap i ett material där de sedan kunde sprida kunskapen internt. De gjordes också en större omvärldsbevakning då Ruter ville lära och se hur andra Kollektivtrafikhuvudmän i Norden tänker när det kommer till MaaS. IUS innovation var då ett självklart val för samarbete eftersom att vi samarbetar med många andra kollektivtrafikhuvudmän i Norden.

En önskad bieffekt med White papret var att presentera ett gemensamt språk, för att på detta sätt underlätta dialog och diskussion mellan kollektivtrafikhuvudmän i Norden inom området MaaS. Språket är numer implementerat och används flitigt av alla kollektivtrafikhuvudmän i Norden.

I strategin formades flera viktiga slutsatser och en av dem var: ”För att säkerställa framtidens mobilitet för alla våra medborgare behöver vi få till en sund balans mellan det offentliga och det kommersiella.”

BILJETT- OCH BETALSYSTEM FÖR HALLANDSTRAFIKEN

Hallandstrafiken har som mål att ha ett nytt biljettsystem år 2020 och frågade därför oss på IUS innovation om hjälp. Med både seniora rådgivare och projektledare guidar och hjälper vi dem att genomföra detta stora projekt.

Vi på IUS projektleder och övervakar de olika delprojekten som är inom ramen för projektet ”Nytt biljettsystem 2020”. Detta gör vi genom att se till att alla delprojekt följer HLT:s strategier, identifierar förbättringspunkter för att kunna effektivisera delprojekten samt stötta projektledarna där det behövs. Uppdraget innebär även att kartlägga in- och utdata för de olika system som finns inom projekten, identifiera flöden som är lämpliga att automatisera samt rapportera till styrgruppen.

Vi hjälper till som rådgivare, projektledare, informationsinsamlare, facilitator av workshops och kontakt med samarbetspartners. Vi dokumenterar resultatet på det sätt du vill, ofta som ett underlag för strategibeslut i en styrelse eller ett så kallat White Paper. För att ge dig som kund största värde bemannar vi alltid våra uppdrag med minst två personer. Det finns alltid en senior rådgivare eller projektledare som kvalitetssäkrar arbetet och är din huvudkontakt. Till sin hjälp har hen minst en ytterligare en person ur våra projekt eller utvecklingsteam.

Låt oss hjälpa dig i ditt nästa projekt
FÖRETAGSPORTALEN FÖR VÄSTTRAFIK

IUS innovation har tillsammans med Västtrafik skapat en innovativ tjänst för företag och organisationer som vill öka det hållbara resandet via kollektivtrafiken. Tjänsten är ett administrativt verktyg som gör det enklare för anställda att resa kollektivt privat, till och från jobbet eller i tjänsten. Administrationen blir enklare både för företaget och den anställde samtidigt som företaget förenklar för sina anställda och bidrar till en mer hållbar värld. Portalen kommer också att användas av skolor och kommuner för att enklare hantera skolkort samt andra biljetter. Att kollektivt resande bidrar till hållbar utveckling och även innebär en samhällsnytta, är inte någon nyhet. Problematiken ligger i hur vi ska få fler i vårt samhälle att välja kollektivtrafik framför alternativ som inte är lika hållbara. Genom att förenkla vardagen och därmed sänka trösklarna för de som reser kollektivt bidrar vi till att det kollektiva resandet ökar. Kollektivtrafikbranschen har en enorm potential att växa om de lyckas fånga upp företagsmarknadens resor.

IUS brinner för hållbar utveckling och i detta case har vi varit med under hela resan. Projektet började med rådgivning om framtidens kombinerade mobilitet och fortsatte sedan med workshops och en förstudie. Därefter var vi med och utförde ett pilotprojekt där vi också fick utveckla hela portalen åt kunden. Slutligen behövde Företagsportalen även pedagogiska instruktionsfilmer som IUS marknadsteam tog fram och producerade.

TJÄNSTERESA FÖR SAMTRAFIKEN

Samtrafiken visade intresse för pilotprojektet Tjänsteresa vi gjorde för Västtrafik.

Projektet Tjänsteresa gör det enklare att resa kollektivt i tjänsten. Den anställde behöver endast en app för att få en samlad bild av sina tjänsteresor och kan via den välja färdsätt utifrån hens situation och behov.

Samtrafiken ville, med hjälp av IUS och en utvecklad, nationell version, av Tjänsteresa, starta ett forskningsprojekt där flera kollektivtrafikhuvudmän ingår. Vinnova blev involverat och under 2018 utförs forskningsprojektet inom ramen för K2 – Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Syftet med forskningen är att landa i ett mer hållbart tjänsteresande som fungerar på längre sikt. Tjänsten ska utvärderas genom beteendeanalyser på resenärs- och organisationsnivå för att få ny och ökad kunskap om effekter av tjänsteresor i kollektivtrafiken.

Appen möjliggör både resor med kollektivtrafik och med eget fordon. Den förenklar också processen för utbetalning av ersättning där företaget kontinuerligt får underlag för reseräkningar samt statistik över de anställdas resande. De anställda kan resa i tjänsten och boka biljetter över länsgränser i appen. Vid användande av bil registrerar resenären sin körsträcka samt eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt. Vill du veta mer om projektet?

Läs mer om projektet

Vi projektleder, utvecklar och dokumenterar gärna resultatet för pilottester du önskar göra. Vi jobbar tillsammans med din organisation för att smidigt testa ert erbjudande, nytt eller gammalt.

INSTRUKTIONSFILMER FÖR FÖRETAGSPORTALEN ÅT VÄSTTRAFIK

Vid utvecklandet av Företagsportalen åt Västtrafik uppstod ett behov av pedagogiska instruktionsfilmer som på ett enkelt sätt kunde förklara för användarna hur Företagsportalen ska nyttjas. Uppdraget gick till IUS som också har kompetens inom foto och filmredigering. Med hjälp av Västtrafiks kunskap om kund togs filmrubriker fram, därefter skrevs manus som sedan blev till ett antal instruktionsfilmer.

I samband med lansering erbjuder vi på IUS tjänster som design av trycksaker, pressreleaser, foto och film med mera. Vi erbjuder dig produktion av marknadsmaterial både för projekt som vi varit med och utvecklat men också för dig som har en färdig produkt.

SUPPORT & FÖRVALTNING

Efter ett utvecklingsarbete kan vi på IUS erbjuda dig support eller förvaltning av den tjänst eller produkt som utvecklats. Vår supportavdelning svarar  på  frågor och åtgärdar  efter behov. Vi förvaltar  din produkt hos oss och erbjuder kontinuerliga uppföljningsmöten för att säkerställa ditt erbjudande över tid och utveckla nya lösningar.

Träffa oss gärna över en kaffe!

GABRIELLA VETTESE

GABRIELLA VETTESE

Affärsutvecklare

TOMMY VESTLIE

TOMMY VESTLIE

Senior rådgivare

Träffa oss gärna över en kaffe!

GABRIELLA VETTESE

GABRIELLA VETTESE

Affärsutvecklare

TOMMY VESTLIE

TOMMY VESTLIE

Senior rådgivare

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google