Hälsa

– Med gamification revolutionerar vi vård och hälsa

Med vår vision och övergripande mål om ett hållbart samhälle är det naturligt att verka inom samhällsbärande branscher så som hälsa och sjukvård.

IUS innovation kommer alltid jobba med uppdrag som på olika sätt tar oss mot ett hållbart samhälle. Därför tar vi oss an utmaningar i verksamheter där vi kan göra mest nytta.

Som experter på beteendeförändring samarbetar vi med universitet, sjukhus och näringsliv för att få fram nya innovationer inom både sjukvård och friskvård.

 

Referenscase

VR Strålning för RCC

Med hjälp av VR-lösningen kan patienter gå på ett virtuellt studiebesök på Sahlgrenska strålningsavdelning. Tillsammans med en kompletterande app möjliggör VR-lösningen ett nytt sätt att hämta information på. Förhoppningen är att lösningen ska få cancerpatienter att känna sig trygga och mer förberedda inför strålbehandlingen. 

Läs mer

GoGlad för Hushållningssällskapet

GoGlad motiverar till rörelse genom gamification. Det är ett digitalt spel med syfte att göra livet rörligare och roligare och som i första hand riktar sig till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariatoner.

Läs mer

PCV spelet för GPCC

För att sprida kunskap om personcentrerad vård bland vårdpersonal och närstående utvecklade vi PCV-spelet tillsammans med GPCC, Göteborgs universitet – Centrum för personcentrerad vård.

Läs mer

Min utredning för BUP Västmanland

En innovativ app som ska göra BUP-besöket mindre läskigt och krångligt. Appen Min utredning ska hjälpa de som genomgår en utredningsprocess att förstå samt följa med i vad som händer under en pågående utredning.

Läs mer

PROMT för Rehabmedicinska kliniken vid Karolinska institutet

Ett spel som ska hjälpa patienter att rehabilitera förvärvade hjärnskador. Med hjälp av en så kallad ”eyetracker” som läser av ögats rörelser spelar patienten olika minispel som tränar ögonen på varierande sätt.

Läs mer

STRADA för Danderyds sjukhus

STRADA är utvecklat i nära samarbete med vårdgivare. Forskning visar att tidig och intensiv träning efter en stroke förbättrar möjligheterna att återfå ett normalt liv.

Läs mer

Parkgömmet för Change Attitude

Unikt lärospel mot grooming för barn.

Hur talar vi med barn om deras vardag på nätet? Hur gör vi barn uppmärksamma på grooming – att det finns vuxna som tar kontakt med barn för att längre fram begå sexuella övergrepp? Läroplanen understryker skolans ansvar att ge eleverna redskap för att navigera säkrare online. Genom att barnen spelar Parkgömmet öppnar pedagogen för trygga samtal om grooming, självkänsla, gränssättning och rättigheter.

Läs mer

App för HVB hemmet för Sambuh inom Göteborgs Stad

Sambuh är en app med syfte att hjälpa ungdomar att uppnå sina mål under sin vistelsetid på HVB-hem. För att göra boendetiden mer konkret växer en digital planta fram under tiden appen används och när målen uppnås växer vackra blommor fram.

Läs mer

PicPecc för GPCC

Hjälper barn att skatta sitt mående vid cancerbehandling. Projektets syfte är att utveckla, implementera och undersöka användningen av ett digitalt verktyg, det vill säga bildmässigt barncentrerat stöd (pictorial support in person-centred care for children; Picpecc) för att ge barn som genomgår cancerbehandling möjlighet till optimal symptomlindring och ett ökat/bibehållet välbefinnande

Läs mer

Peppen för Länsförsäkringar

Peppen är en produkt som bygger på IUS innovations helt egna koncept, SparkR. Peppen är en produkt som syftar till att öka den aktiva arbetskulturen på jobbet hos Länsförsäkringar.

Läs mer

Palliativvårdsappen för Högskolan i Skövde

Att vårda någon som ligger för döden kan vara svårt och skrämmande men det är också något som de flesta sjuksköterskor ställs inför i sin yrkesroll. Tidigare studier har visat att sjuksköterskestudenter känner sig osäkra inför mötet med patienter och närstående i den palliativa vården, vård i livets slutskede.

Läs mer

Informationsfilmer kring cancerbehandling för RCC Väst och RCC Sthlm/Gotland

Genom digital patientinformation kan man öka värdet i mötena mellan patient och vårdpersonal.

Läs mer

Konceptutveckling

Konceptutveckling handlar om att vidareutveckla idéer och att göra ett grundligt förarbete med fokus på nyttan och att det ska vara inspirerande och betydelsefullt för den slutliga målgruppen.

Läs mer

Förlossningsresan

I samarbete med Högskolan i Skövde har vi på IUS innovation arbetat med allt från workshop, koncept och utveckling av appen Förlossningsresan som är en del av projektet ”Digitalt föräldrastöd”.

Läs mer

Hör av dig

Elin Eriksson

Elin Eriksson

Affärsutvecklare

elin.eriksson@iusinnovation.se
+46 73 660 69 05

Malin Hall

Malin Hall

Affärsutvecklare

malin.hall@iusinnovation.se
+46 73 660 69 91

Kristina Björkman

Kristina Björkman

Senior rådgivare

kristina.bjorkman@iusinnovation.se
+46 73 775 17 44

Några av våra kunder inom HälsaSPARKR

EVERY FIRE STARTS WITH A SPARK

SparkR är ett helt eget koncept skapat av oss på IUS innovation och är en produkt som syftar till att öka den aktiva arbetskulturen på jobbet. Produkten ska också öka det fysiska som psykiska välmåendet, teamkänsla samt främja innovation och nytänkande på den arbetsplats som använder SparkR. Av oss får du en kick-off, föreläsningar med konkreta tips och idéer samt en mobilapp där hela företaget blir indelat i lag som sedan tävlar mot varandra i att må bättre.

  • Hälsan och välmåendet på företaget stärks

  • Medarbetare får bättre sammanhållning och lär känna varandra bättre

  • Det skapas tillfällen att ge varandra positiv feedback

  • Företaget får en öppnare och mer inkluderande företagskultur

  • Det skapas en dialog genom att ni kommunicerar med varandra genom spelet

  • Varumärkesidentifikationen stärks

När en forskningsbaserad verksamhet och ett spelföretag möts uppstår ett spännande möte.
Irma Lindström Kjellberg, projektledare GPCC
Ett roligt och nytänkande sätt att reflektera kring dessa frågor som inte har ett självklart facit.
Användare, PCV-spelet
Trots att vi haft små medel att tillgå för denna utveckling har vi tillsammans lyckats åstadkomma ett resultat som vi tror ska ge ett bra stöd för barn och föräldrar som är med om en utredning på BUP.
Marie Frey, verksamhetsutvecklare BUP Västmanland
Jag uppfattar det som att alla blivit bättre i sin ögonmotorik av träningen med Prompt!!!
Lena Hemlius, Rehabmedicinska kliniken
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google