- vi vill göra det enkelt att resa hållbart

HÅLLBART RESANDE

Hej!

Jag heter Tommy Vestlie och är affärsområdesansvarig för Hållbart Resande.

Brukar du, liksom jag, drömma om en värld där vi alla reser hållbart? Eller kanske brinner du lite extra för kombinerad mobilitet? Hör gärna av dig så kan vi träffas och prata vidare.

Områdesexpertis

Vad behöver du hjälp med? Nedan ser du några exempel på våra expertområden. 

FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Vi hjälper dig att attrahera företag och organisationer till att resa mer hållbart samt automatiserar processen för skolkort och andra resenärskort.

BETEENDEFÖRÄNDRING

Vi är experter på att förändra beteenden och vill vara med och förbättra samhället. Vi gör det enklare att göra hållbara val.

BILJETT- OCH BETALSYSTEM

Hur prissätter du när kunden vill köpa kombinerad mobilitet där du inte ansvarar för alla transportslag? Vad är framtidens biljett- och betalsystem? Vi vet.

KOMBINERAD MOBILITET

Är din organisation redo för morgondagens resande? Vi hjälper våra kunder att förstå hur framtidens kombinerad mobilitet kommer se ut och att positionera sig på marknaden.

KUNDCASE

Här är några exempel på vad vi har gjort för våra kunder inom Hållbart Resande.

FÖRETAGSPORTALEN

IUS har tillsammans med Västtrafik skapat en innovativ tjänst för företag som satsar på resande via kollektivtrafiken. Företagsportalen är ett administrativt verktyg som förenklar och effektiviserar för företag samt anställda, vilket gör det betydligt enklare för de anställda att resa kollektivt. Syftet är att underlätta hantering av resor för både företag och dess anställda.

De anställda registreras som resenärer i Företagsportalen och därefter kan företagets administratör koppla ihop resenärer med olika tjänster t ex årskort, tjänsteresa samt övrigt sortiment.

Att kollektivt resande bidrar till hållbar utveckling och även innebär en samhällsnytta, är för många inte en nyhet. Problematiken ligger i hur vi ska få fler i vårt samhälle att välja kollektivtrafik framför alternativ som inte är lika hållbara. Genom att förenkla vardagen och därmed sänka trösklarna för de som reser kollektivt bidrar vi till att det kollektiva resandet ökar. Kollektivtrafikbranschen har en enorm potential att växa om de lyckas fånga upp företagsmarknadens resor. Eftersom IUS brinner för hållbar utveckling är det en självklarhet att vi vill vara med och bidra till denna resa.

FÖRETAGSPORTALEN

IUS har tillsammans med en kollektivtrafikhuvudman skapat en innovativ tjänst för företag som satsar på resande via kollektivtrafiken. Företagsportalen är ett administrativt verktyg som förenklar och effektiviserar för företag samt anställda, vilket gör det betydligt enklare för de anställda att resa kollektivt. Syftet är att underlätta hantering av resor för både företag och dess anställda.

De anställda registreras som resenärer i Företagsportalen och därefter kan företagets administratör koppla ihop resenärer med olika tjänster t ex årskort, tjänsteresa samt övrigt sortiment.

Att kollektivt resande bidrar till hållbar utveckling och även innebär en samhällsnytta, är för många inte en nyhet. Problematiken ligger i hur vi ska få fler i vårt samhälle att välja kollektivtrafik framför alternativ som inte är lika hållbara. Genom att förenkla vardagen och därmed sänka trösklarna för de som reser kollektivt bidrar vi till att det kollektiva resandet ökar. Kollektivtrafikbranschen har en enorm potential att växa om de lyckas fånga upp företagsmarknadens resor. Eftersom IUS brinner för hållbar utveckling är det en självklarhet att vi vill vara med och bidra till denna resa.

PROJEKTLEDER NYTT BILJETT- OCH BETALSYSTEM FÖR HALLANDSTRAFIKEN

Hallandstrafiken har som mål att ha ett nytt biljettsystem år 2020 och frågade därför oss på IUS innovation om hjälp. Med både seniora rådgivare och projektledare guidar och hjälper vi dem att genomgå detta stora projekt.

Vi på IUS innovation projektleder och övervakar de olika delprojekten som är inom ramen för projektet ”Nytt biljettsystem 2020”. Detta gör vi genom att se till att alla delprojekt följer HLT:s strategier, identifierar förbättringspunkter för att kunna effektivisera delprojekten samt stötta projektledarna där det behövs. Uppdraget innebär även att kartlägga in- och utdata för de olika system som finns inom projekten, identifiera flöden som är lämpliga att automatisera samt rapportera rill styrgruppen.

FORSKNINGSPROJEKT OM HÅLLBART RESANDE

Tommy Vestlie, Senior Advisor på IUS, projektleder forskargrupper och en sammanslutning av företag i Samtrafikens forskningsprojekt om smarta och hållbara tjänsteresor. Projektet stöds av Vinnova och drivs inom ramen för K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. 

Syftet med forskningen är att landa i ett mer hållbart tjänsteresande som fungerar på längre sikt. Produkten Tjänsteresa som IUS utvecklat för Västtrafik ska också utvärderas och demonstreras. Tjänsteresa är en helhetslösning med endast ett verktyg som ger en samlad bild av den tjänsteresandes resor, oavsett vilket färdsätt som använts. 

Samtrafikens forskningsprojekt är ett pilotprojekt där tjänsten ska utvärderas genom beteendeanalyser på resenärs- och organisationsnivå för att få ny och ökad kunskap om effekter av tjänsten. I konsortiet ingår VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Lunds universitet, Samtrafiken i Sverige AB och följande kollektivtrafikhuvudmän deltar i forskningsprojektet: 

  • Hallandstrafiken

  • Länstrafiken Kronoberg

  • Stockholms Läns Landsting (SL)

  • Kollektivtratikförvaltningen i Uppsala län (UL)

FORSKNINGSPROJEKT OM HÅLLBART RESANDE

Tommy Vestlie, Senior Advisor på IUS, projektleder forskargrupper och en sammanslutning av företag inom kollektivtrafiken i Sverige.

Syftet med forskningen är att landa i ett mer hållbart tjänsteresande som fungerar på längre sikt. Produkten Tjänsteresa som IUS utvecklat ska också utvärderas och demonstreras. Tjänsteresa är en helhetslösning med endast ett verktyg som ger en samlad bild av den tjänsteresandes resor, oavsett vilket färdsätt som använts. 

Forskningsprojektet är ett pilotprojekt där tjänsten ska utvärderas genom beteendeanalyser på resenärs- och organisationsnivå för att få ny och ökad kunskap om effekter av tjänsten. 

MOBILITETSSTRATEGI FÖR RUTER

IUS har på uppdrag av Oslos kollektivtrafikhuvudman, Ruter, tagit fram en mobilitetsstrategi i form av ett whitepaper. I den presenteras vilken roll kombinerad mobilitet kommer ta i framtidens ekosystem. Syftet med strategin är att presentera ett gemensamt språk för att på så sätt underlätta dialog och för att ta nästa steg mot beslut inför framtiden. Mobilitetsstrategin kan också ses som en utgångspunkt för vidare diskussion och analys av vilka aspekter en behöver ta hänsyn vid ensatsning på kombinerad mobilitet.

I strategin formades slutsatsen: ”För att uppnå eftersträvad effekt behöver en sund balans mellan kollektivtrafik och kommersiella intressen uppnås”.

MOBILITETSSTRATEGI FÖR KOLLEKTIV­TRAFIK­HUVUDMAN I NORGE

IUS har på uppdrag av kollektivtrafikhuvudman i Norge tagit fram en mobilitetsstrategi i form av ett whitepaper. I den presenteras vilken roll kombinerad mobilitet kommer ta i framtidens ekosystem. Syftet med strategin är att presentera ett gemensamt språk för att på så sätt underlätta dialog och för att ta nästa steg mot beslut inför framtiden. Mobilitetsstrategin kan också ses som en utgångspunkt för vidare diskussion och analys av vilka aspekter en behöver ta hänsyn vid ensatsning på kombinerad mobilitet.

I strategin formades slutsatsen: ”För att uppnå eftersträvad effekt behöver en sund balans mellan kollektivtrafik och kommersiella intressen uppnås”.

TJÄNSTERESA - PILOTPROJEKT FÖR VÄSTTRAFIK

IUS har utvecklat en nytänkande tjänst för tjänsteresor som gör det enklare att resa kollektivt för företag och dess anställda. Tjänsteresa är en helhetslösning för resenären. Den anställde behöver endast en app för att få en samlad bild av sina tjänsteresor och kan via den välja färdsätt utifrån hens egna situation.

Appen möjliggör både resor med kollektivtrafik och med eget fordon. Även köp av biljetter, statistik på resandet, underlag för reseräkningar etc. Väljer resenären att åka kollektivt kan biljetter köpas genom appen. Vid användande av bil registrerar resenären dessutom sin körsträcka samt eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt. Om resenären parkerar på en av P-bolaget Göteborgs parkeringsplatser går det dessutom att starta och stoppa betalningen av parkeringen direkt i appen. 

Tjänsteresa är ett pilotprojekt för Västtrafik.

TJÄNSTERESA - PILOTPROJEKT

IUS har utvecklat en nytänkande tjänst för tjänsteresor som gör det enklare att resa kollektivt för företag och dess anställda. Tjänsteresa är en helhetslösning för resenären. Den anställde behöver endast en app för att få en samlad bild av sina tjänsteresor och kan via den välja färdsätt utifrån hens egna situation.

Appen möjliggör både resor med kollektivtrafik och med eget fordon. Även köp av biljetter, statistik på resandet, underlag för reseräkningar etc. Väljer resenären att åka kollektivt kan biljetter köpas genom appen. Vid användande av bil registrerar resenären dessutom sin körsträcka samt eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt. Om resenären parkerar på en parkeringsplatser går det dessutom att starta och stoppa betalningen av parkeringen direkt i appen. 

Tjänsteresa är ett pilotprojekt.

Träffa oss gärna över en kaffe!

MARTIN FOLKELIND

MARTIN FOLKELIND

Affärsutvecklingsansvarig

martin.folkelind@iusinnovation.se
+46 73 660 69 67

TOMMY VESTLIE

TOMMY VESTLIE

Affärsområdesansvarig, Senior Advisor

tommy.vestlie@iusinnovation.se
+46 73 660 69 10

DANIEL HELLMARK

DANIEL HELLMARK

Senior Advisor

daniel.hellmark@iusinnovation.se
+46 73 660 69 65