Expertis – Strategi och position

Mobilitetsmarkanden är under stor förändring – kanske den största sedan bilens genomslag. Nya och gamla mobilitetsaktörer men också resenärerna är nu med och formar vad som av många i branschen definierats som ett nytt ekosystem för mobilitet. Transformationen innebär såväl förändrade/nytillkomna tjänster som förändringar i resebeteende som i affärsmodeller och kundägandeskap.

Beskrivning expertisområde strategi och position

Den pågående förändringen tydliggörs allt mer genom att fler aktörer som tex biltillverkare, hyrbilsleverantörer och aktörer som traditionellt fokuserat på att leverera linjelagd busstrafik experimenterar med såväl nya tjänster som affärsmodeller.

Som en del av den stora förändringen förutspås samtidigt en stor förflyttning av existerande intäktsströmmar eftersom konsumenten sannolikt kommer välja andra transportalternativ för att förflytta sig än vad man valt historiskt.

En spännande möjlig utveckling att reflektera över i sammanhanget är tex vad det får för effekter för mobilitetslandskapet och dess nuvarande aktörer när konsumenterna allt mer övergår från att köpa egen bil till att nyttja delade mobilitetstjänster? Kommer biltillverkarna hinna transformera sig i den takt som krävs för att även i framtiden leverera attraktiv mobilitet till sina kunder eller kommer konsumenten överge biltillverkarna till förmån för nya leverantörer av mobilitet?

I den allt mer accelererande utvecklingen är det centralt för såväl de existerande som nytillkomna aktörer att förstå sin omvärld, att analysera utvecklingen och med det som utgångspunkt definiera en önskad position i ekosystemet.

Det är dock långt ifrån bara kommersiella mobilitetsaktörer som bör ta pågående förändring på allvar och positionera sig för framtiden. Här kan och bör även offentlig verksamhet ta tydlig position. Det här eftersom effekterna inte bara handlar om affärsmöjligheter eller affärshot utan också i allra högsta grad om hur rörelsen påverkar utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Genom att offentliga aktörer, så som kollektivtrafiken, tydligt positioner sig men också samverkar med såväl regioner/städer/kommuner och det kommersiella mobilitetslandskapet kan vi uppnå en sund balans med syfte att uppnå hållbar mobilitet för alla.

IUS har genom många års erfarenhet, ett gediget personligt branschnätverk och eftertraktade mobilitetsexperter specialiserat sig på att stödja landskapets aktörer i deras viktiga positioneringsarbete.

Vårt mål är att vi genom vår rådgivning och stöd i verksamheters identitet och positioneringsarbete kan bidra till en ökad nivå av samverkan, en sund balans på en konkurrensutsatt marknad. Allt för ett mer hållbart samhälle.

Vi berättar gärna mer om IUS och hur vi kan hjälpa din organisation.

Johan Jönsson

Johan Jönsson

Affärsutveckling

johan.jonsson@iusinnovation.se
+46 73 660 69 74

Gabriella Vettese (föräldraledig)

Gabriella Vettese (föräldraledig)

Affärsutveckling

gabriella.vettese@iusinnovation.se
+46 73 660 69 04

Tommy Winterskiöld Vestlie

Tommy Winterskiöld Vestlie

Affärsområdesansvarig

tommy.vestlie@iusinnovation.se
+46 73 660 69 10

Anton Lymer

Anton Lymer

Rådgivare

anton.lymer@iusinnovation.se
+46 73 660 69 81

Patrik Lundgren

Patrik Lundgren

Rådgivare

patrik.lundgren@iusinnovation.se
+46 70 813 51 60

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google