Här programmerar tjejerna sina egna robotar

Det är färre tjejer än killar som ägnar sig åt programmering. Det vill Zcooly ändra på och håller därför i ett hack enbart för tjejer under sportlovet ute på Lindholmen.

– Den rör sig ju inte som den ska, säger nioåriga Ellen Bäverås från Hisingen, uppgivet. Den ska ju gå.

Roboten hoppar till och gör något som liknar en kullerbytta. Den är gjord av piprensare, glasspinnar och ståltråd. Sofie Andréasson, kommunikatör på Zcooly ser imponerad ut, men Ellen ser besviken ut.

– Ja, motorn måste nog sättas fast lite mer, den är inte jättestabil, säger Sofie, och försöker trycka fast den lilla datorn på robotens rygg med tejp.

Bara tjejer

Under sportlovet i år har Zcooly satsat på att genomföra en programmeringskurs för bara tjejer, en kurs som de ordnat sedan 2012 under lov för programmeringssugna barn mellan nio till tolv år.

– Både tjejer och killar gillar programmering. Men programmering är som färgerna blå och rosa. Det har blivit en killgrej och inte en tjejgrej. Jag tycker inte att det är bra, utan jag tycker att alla ska få göra som de vill, säger Ellen Kronberg tio år som är en av deltagarna under kursen.

– Från början var det lika många tjejer som killar när vi ordnade programmeringskurser, men sedan kom det bara killar, säger Sofie. När vi är ute i skolor ser vi att alla tycker om programmering, så vi ville skapa ett tryggt rum för tjejerna att komma till. Där de kan känna att de kan och att det är jättekul.

Jämställdhet

Sofie betonar vikten av mångfald för att tekniken ska gå framåt. Då behövs det olika infallsvinklar.

– Vi behöver ha en mångfald och jämställdhet ute på arbetsmarknaden i framtiden. Det är ju då som innovationer och tekniken drivs framåt. Därför måste vi bli bättre på att i högre utsträckning inkludera alla, säger Sofie.

Fakta
Vad: Programmeringskurs för tjejer ute på Lindholmen i Göteborg
Hur: Med hjälp av BBC micro:bits, datorer, surfplattor, tandpetare, tejp, lim och piprensare konstruerar och programmerar tjejerna sina egna robotar.
Varför: Andelen kvinnor inom IT- och telekombranschen är i dag 28 procent (enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen IT- och Telekomföretagen) och Zcooly vill med hacket inspirera och locka fler kvinnor till tekniska yrken i framtiden.


Tjejer programmerar robotar på sportlovet

Programmering och gemenskap står på schemat för 16 tjejer under sportlovet. Tillsammans ska de under en halvdag programmera och bygga robotar ute hos Zcooly på Lindholmen i Göteborg. 

I flera år har Zcooly anordnat programmeringskurser under sportlovet för barn mellan 9-12år. I år anordnar de gratis Tjejhack under en halvdag. Tjejerna kommer med hjälp av BBC micro:bits och sin egen kreativitet att få bygga sina egna robotar från grunden.

Varför anordnar ni ett hack bara för tjejer?

– Många tror felaktigt att programmering är mestadels för killar, säger Johanna Barre, kommunikatör på Zcooly. Vi strävar alltid efter att ha 50/50 representation på våra events, vilket vi också hade i början. På våra senaste event har vi märkt att det varit en majoritet av killar, vilket gjorde att vi ville hålla ett hack för bara tjejer.

– Vi tror att det kan bero på att våra inbjudningar bara når killar, kanske genom föräldrar som ser programmering som ett direkt intresse för deras söner. Kanske kan det vara så att de med döttrar inte automatiskt ser programmering som deras intresse, fortsätter hon.

– Vi tänker att om vi har ett eller flera tjejhack nu så kommer tjejerna att komma tillbaka och vara taggade på andra hack när killar är med. Vi vet att tjejer är minst lika intresserade av programmering, det har vi sett när vi varit ute i skolor och undervisat i programmering för barn, säger Martin Blom Skavnes, Kodpedagog och kursledare för Zcooly Hack.

Vad: Robotprogrammering för tjejer mellan 9-12 år
När: 15:e februari
Var: Hos Zcooly på Lindholmen i Göteborg
Vilken tid: 08:30 – 12:30


Appen som ska tydliggöra och visualisera ungdomarnas boendetid på HVB-hem

Per Tillenius arbetar i Göteborgs Stad och är samordnare på Sambuh, ett stödboende och HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) för ungdomar på Hisingen. Tillsammans med IUS innovation utvecklar Sambuh en app med syfte att hjälpa ungdomar att uppnå sina mål med Sambuh-boendet. För att göra boendetiden mer konkret växer en digital planta fram under tiden appen används och när målen uppnås växer vackra blommor fram. 

Sambuh är en relativt liten verksamhet med totalt nio anställda och sammanlagt 18 platser. Målet för varje ungdom är att bli självständig och klara av ett eget boende. De ska därför använda appen som ett verktyg för att nå målet.

– Detta projekt är lite unikt tror jag. Att vi som en relativt liten verksamhet håller på att utveckla en egen app, säger Per Tillenius.

Både mål och uppdrag riktade till ungdomen finns inne i appen. Målen med vad ungdomen ska uppnå för att räknas som färdiga med Sambuh är samma saker som tidigare skrivits i deras genomförandeplan. Eftersom målen blir för abstrakta konkretiseras de till flera små korta uppdrag. Om de klarar uppdragen så växer en digital planta fram som representerar ungdomarnas utveckling. Ju bättre de klarar av sina uppdrag och är delaktiga desto mer växer plantan. När ungdomens kontaktperson på Sambuh anser att hen klarat av ett av målen växer blomman fram.

Vad vill ni åstadkomma med appens hjälp?

– För det första kan en app på ett tydligare sätt visualisera och tydliggöra för ungdomarna vad det innebär att bo hos oss på Sambuh. Vi önskar också att de ska bli mer aktiva under den tid de bor hos oss. Målet är att ungdomarna ska klara hela sin självständighetsprocess, att de ska klara av att bo i ett eget boende. Med appens hjälp kan ungdomarna se vilka delar de behöver öva på och se hur mycket av boendetiden hos oss som återstår. Dessutom tror jag att appen kan hjälpa oss att utöka mötesytan. Ungdomarna som vi arbetar med bor i olika boenden här på Hisingen. Rent praktiskt så är möjligheten till att träffas fysiskt lite begränsad, genom appen kan vi nu kan vara närvarande lite mer på ett digitalt sätt. Ett ”metamål” är att detta ska bidra till att vi kan förkorta placeringstiden hos oss.

Hur har processen med att ta fram appen sett ut?

– I ett första läge så bad upphandlingsmäklaren oss att skriva en story om en fiktiv klient på Sambuh och hur ungdomen skulle använda appen. Detta för att utvecklingsföretaget skulle få en bild av vilken typ av produkt som skulle tas fram. Mäklaren tog fram ett par leverantörer och vi träffade dem. Sen valde vi den leverantör vi tyckte var bäst, då blev det IUS innovation. Valet föll på dem eftersom känslan var att de hade tagit till sig uppgiften, de hade redan börjat med att ta fram en skiss över hur de tänkte lägga upp det. De hade dessutom kommit längre i sin process än de andra företagen och det kändes att de var receptiva och hade en bild av vad det handlade om. Det har varit enkelt att bolla med dem under resans gång nu under hösten. Ett givande åt båda håll, vi har fått mycket input från dem i hur man kan tänka. Det känns viktigt eftersom det för oss är ett stort projekt, trots att jag förstår att det räknas som ett litet projekt i ”IT-världen”. Det är viktigt att vi får arbeta med personer som vi får förtroende för och ser att det går enligt plan. Gott med raka rör, och det har vi här och det känns bra!


Svenska kyrkan bad om ett spännande spel för konfirmander

Idag på kongressen ”Lärandet i mötet – med Gud, varandra och sig själv” lanseras konfirmandspelet Stjärnans väg. Kongressen är två inspirationsdagar där alla de som arbetar pedagogiskt inom Svenska Kyrkan är välkomna. Biskop Åke Bonnier kommer under releasen att spela Stjärnans väg “live”. Med uppblåsta hjärtballonger som liv ska han svara på frågor från spelet, samla guld och skattkistor. 

Spelet är ett quiz-spel där spelaren samlar skattkistor och artefakter. Varje artefakt har en koppling till kristen tro. Stjärnans väg är tänkt att vara ett redskap till konfirmationsundervisningen som i övrigt är upplevelsebaserat.

Peter Håkansson, också kallad Peter Präst, arbetar som ungdomspräst i Tidaholm, vilket innebär att han har extra fokus på konfirmander och ungdomar. Peter och hans team såg ett behov att göra konfirmationen mer spännande. Eftersom Peter älskar spel och tidigare tagit fram ett spel baserat på gamla testamentet var det naturligt för honom att tänka spel.

Peter, om hur det varit att arbeta fram spelet:

– För det första är det magiskt att röra sig i de korridorer där morgondagens spel tillverkas, det är en stor ära att få ta del av den världen. De medarbetare på IUS innovation som jag jobbat med, har jag jobbat med en gång tidigare, det säger något om att vi tycker om att jobba tillsammans och vi gillar det som vi får ut av vårt samarbete. Jag har också stort förtroende för de kloka råd och tips som jag har fått när vi pratat om vårt spel, när jag presenterade en galen idé så tog de ner mig på jorden och gjorde något realistiskt av den idéen.

Efter att Peters lite galna idéer fångats in och blivit mer realistiska, formades dessa till ett roligt lärande som i sin tur resulterade i Stjärnans väg. En annan del under konfirmandtiden är att närvara på ett antal gudstjänster och få en underskrift av en präst, Peter hade en vision om att använda spelet för att göra detta moment lite mer spännande. När ungdomarna har varit på en gudstjänst får konfirmanderna en kod som låser upp en skattkista. Då blir det roligare att ställa frågor kring ”hur många skattkistor har du?” istället för ”gick du på söndagens gudstjänst?”.

– Det tog oss över ett halvår av spånande att komma fram till att vi skulle göra just ett quizspel. Det är en bra spelmodell för sådant som det finns ett givet ja eller nej till – historia, bibelberättelser, kyrkans liv och tradition. Ämnen som inte har lika tydliga svar såsom etik och moral och meningen med livet, de frågorna får man istället prata om tillsammans ”IRL”, säger Peter Håkansson.

Spelet levereras tillsammans med en lärarhandledning, som bland annat visar exempel på hur spelet kan användas i en konfirmandgrupp eller med konfirmandledarna eller på föräldraträffen med mera. Spelet är gratis att ladda ner och du hittar det här:


Lekfullt spel lär barn om hållbara måltider och ekologiska odlingar

Göteborgs Stad och Silverbullet Film presenterar, i samarbete med IUS Innovation EkoPaddan – ett spel om hållbara måltider!

EkoPaddan riktar sig till barn i åldrarna fyra till åtta år och målet är att barnen ska lära sig om hållbar mat och ekologisk odling. På ett komiskt och lekfullt sätt hjälper spelaren Paddan att odla på sin lilla odlingsplätt på en skolgård någonstans i Sverige. Paddan vet tyvärr inte hur den ska göra och behöver därför spelarens hjälp för att förstå hur den ska odla för att Jorden ska må bra.

Spelaren experimenterar sig fram till olika odlingsresultat i något som ser ut som en sandlåda och kan själv bestämma vad den ska odla och var. Om barnet odlar ekologiskt blir paddan glad och uppskattar maten. Det finns inga givna rätt eller fel i spelet, men barnets handlingar leder till olika konsekvenser som antingen är positiva eller negativa.


Spel ökar kännedom om fastighetsbranschen hos unga!

Fastighetsbranschen är en framtidsbransch men ett okänt område för många unga. Samtidigt har branschen ett växande behov av att attrahera bra arbetskraft. Därför startade Framtidenkoncernen i Göteborg, Framtidens Fastighetslabb. 

Vi vill bidra till ökad kunskap om branschen inför gymnasieval och framtida yrkesval. Framtidens Fastighetslabb ska synliggöra allmännyttans roll och arbete med hållbar samhällsutveckling, säger initiativtagarna Maria Hultgren och Magdalena Dawidson, båda HR-specialister inom koncernen.

Framtidens Fastighetslabb är något utöver det vanliga och består av tre delar, en plats för studiebesök, pedagogiskt skolmaterial och en spelapplikation. Som ett komplement till dessa lanseras också en spelapp där alla kan testa sina färdigheter som VD för ett fastighetsbolag. Spelet släpps i mars och kan då laddas ner gratis till mobil och läsplattor. Läs gärna Bostadsbolagets pressmeddelande i sin helhet här.

Vi på IUS är riktigt stolta över förtroendet för utvecklandet av spelet “Fastighetslabb” och ser med glädje fram emot mars när spelet äntligen ska släppas!

Tänk dig att du är VD på ett bostadsföretag, den högsta chefen, som ska få företaget att växa och alla dina hyresgäster nöjda. Hur gör du? Vad gör du?  I spelet “Fastighetslabb” tar spelaren sig an rollen som just VD i ett bostadsföretag och med hjälp av rekryterad personal och sitt egna sinne för affärer får hen företaget att blomstra.

Spelaren förvärvar fastigheter, hanterar personal, delegerar arbete, samlar in hyra och uppgraderar fastigheterna för att få nöjdare hyresgäster och på sikt tjäna mer pengar. Kundnöjdhet är en central faktor i spelet, då den avgör hur lönsamt företaget är. Om hyresgästerna tycker att deras bostadssituation missköts så flyttar de och som en konsekvens minskar intäkterna.


Zcooly tecknar ramavtal med GR

Nu finns möjlighet för skolor och kommuner inom GR att avropa Zcooly Skoltjänst genom ramavtal. Med Zcoolys unika lärande spel blir matematik lite roligare och enklare för lärare att följa upp. Ett speluppdrag från läraren blir en rolig hemläxa eller uppgift i skolan. Samtidigt får läraren i sin personliga webbmiljö enkelt översikt över elevernas matematikkunskaper och koll på att eleverna tränar på det de behöver träna på.

Våra spel är utvecklade efter Lgr11 och NCM är en viktig samtalspartner till oss i syfte att kunna kvalitetssäkra spelens innehåll.

Alla Zcooly-spel finns som appar till iOS och Android för både lärplattor och telefoner, men det går lika bra att spela i datorns webbläsare. Läraren följer enkelt upp elevernas lärande i de olika matematikavsnitten i den tillhörande webbtjänsten.

Med Zcooly…
…blir matematik roligt
…får läraren kontroll över elevernas lärande
…ökar elevernas matematikkunskaper

Kontakta GR Läromedel eller oss på Zcooly om du vill veta mer!


Rätt attityd med Attitydspelet

Tillsammans med företaget Prové och CSR projektet Attityd så har IUS innovation tagit fram ett spel som ska få barn mer medvetna om sin attityd.

Management-företaget Prové vill bidra till ett bättre samhälle. Ett samhälle där våra barn och ungdomar erbjuds en trygg miljö där ingen ska känna sig ensam, utstött eller mobbad, samt hålla sig borta från droger. Därifrån föddes idén om Attityd – ett CSR arbete med fokus på barn och ungdomar i olika föreningar. Prové genomför olika aktiviteter, utbildningar, föreläsningar samt workshops till alla föreningar som är med i projektet Attityd.

Med hjälp av oss på IUS finns nu ett spel där syftet är att sprida budskapet om sunda attityder och göra barn och ungdomar mer medvetna om sin attityd mot andra och även sig själva.

I spelet ska man göra det rätta valet i olika situationer. Det kan vara att skriva ett snällt sms, låta alla vara med på fotbollsplanen, sudda ur rök eller träna. Spelaren blir då medveten om hur olika val kan få olika konsekvenser. Blir din kompis glad eller ledsen när du gör si eller så, mår hen bra av att röka?

“Vi vill ge våra barn och ungdomar sunda attityder och bättre förutsättningar för ett godare och friskare liv genom att sprida kunskap och erfarenheter längs vägen.” Seppo Vaihela, ansvarig för Attityd

Spelet finns att ladda ner på AppStore.


Future Happiness Challenge

Tillsammans med Mistra Urban Futures, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Pedagogiskt Centrum utvecklade vi på IUS innovation “Future Happiness Challenge” – spelet som ska få oss att tänka aktivt kring vår påverkan på klimatet. 

Spelet är byggt på klimatrapporten ”Klimatomställning Göteborg 2.0 – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar” och syftet med spelet är att kommunicera resultatet från rapporten. Future Happiness Challenge kan användas i skolor, arbetsplatser, under workshops eller på andra platser där du behöver en plattform att diskutera förändringar för en mer hållbar framtid.

Vi på IUS är mycket stolta över att ha varit en del i detta projekt och vill du spela spelet kan du klicka här


Spel ska höja vår miljömedvetenhet

Västsvenska ius information utvecklar tillsammans med GR Utbildning, under våren 2015, ett spel byggd på rapporten Klimatomställning 2.0 – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. Spelet byggs för att ge människor i Göteborg, och andra platser, en uppfattning om ens egen påverkan på klimatet.

Spelet ska uppmuntra till att öka vår miljömedvetenhet samt skapa dialog om vår klimatpåverkan genom att ta del av viktig fakta och slutsatser från rapporten Klimatomställning 2.0 . Den ska också få oss att börja fundera över vilken framtid vi vill ha i vår hemstad och hur vi kan ändra våra vanor till en hållbar nivå av klimatutsläpp.

Göteborgs Regionen, en samarbetsorganisation mellan 13 kommuner i Västsverige, arbetar nu gemensamt med ius information för en hållbar framtid.

Att få utveckla ett spel för hållbar utveckling är ett riktigt drömprojekt för oss!

Säger Jonathan Wadström, projektledare på ius information, vilka också ligger bakom varumärket Zcooly som tar fram lärande spel. Han säger vidare att vägen mot att förändra världen till det bättre både är lång och svår;

Vi tror att spel kan vara ett av flera verktyg som kan hjälpa till att öka vår miljömedvetenhet och dessutom är spel ett bra sätt att engagera människor.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google