Efter årsskiftet har IUS innovation valt att fokusera enbart på mobilitet som affärsområde. Syftet med att fokusera bolaget grundar sig i en omställning i samhället, men framförallt drömmen och visionen om att nå en hållbar framtid för kommande generationer.

Under 2020 har vi spetsat till verksamheten och valt att lägga all kraft inom mobilitet och hållbart resande. Vårt fokus tillsammans med våra stärkta samarbeten med ett antal utpekade partners möjliggör att vi kan arbeta med innovationer inom mobilitet internationellt. Från att vara en viktig spelare i Norden tar vi nu steget ut mot Europa, säger Fredrik Wadström, ägare och VD för IUS innovation.

Bolaget startade som ett konsultbolag inom IT och har sedan starten haft kunder inom kollektivtrafiken. Allt eftersom utvecklades bolaget till ett innovationsbolag, alltid med hjärtat och visionen kring ett hållbart samhälle. Under några år arbetade bolaget med de tre affärsområdena mobilitet, hälsa och utbildning. Steg för steg har IUS stärkt sin roll som strategiska rådgivare inom mobilitet och väljer nu att satsa fullt ut.

Att förändra hur vi reser är en betydelsefull pusselbit för att nå ett mer hållbart samhälle. Strategi och position, samverkan och datadriven mobilitet är tre nycklar som kommer avgöra hur framtidens mobilitet kommer att tillgodogöras för gemeneman. IUS innovation har genom många års erfarenhet, ett gediget personligt branschnätverk och sina eftertraktade mobilitetsexperter specialiserat sig på att stödja offentliga såväl som privata aktörer i deras viktiga positioneringsarbete.

Vårt mål är att vi genom vår rådgivning, vår områdesexpertis och gedigna branschnätverk kan stödja i det identitet- och positioneringsarbete som alla aktörer i mobilitetlandskapet nu behöver genomgå. Genom detta kan vi bidra till en sund balans mellan offentliga och privata aktörer och därmed stimulera utvecklingen av hållbar mobilitet, säger Tommy Winterskiöld Vestlie som är strategisk rådgivare på IUS innovation.

Under 2021 utvecklar IUS innovation sitt varumärke Mobilitet Sverige på flera plattformar.

Som en kraft framåt under Covid-19 startade IUS nätverket Tankesmedjan Mobilitet Sverige som är ett initiativ med funktionen att samla kollektivtrafikhuvudmän och mobilitetstänkare i ett nätverk, under och ut ur pandemin. Målet har varit att samtala kring framtiden, dela erfarenheter och idéer, men framför allt ta fram och arbeta med konkreta projekt framåt. Ett arbete med en vision om att fortsätta utveckla framtidens mobilitet och ett hållbart resande trots den tuffa situationen.

I januari lanserade IUS innovation Mobilitetspodden. Ett initiativ för att minska kunskapsklyftan mellan branschen och allmänheten. Podden med dess programledare sprider kunskap och erfarenhet kring mobilitet till allmänheten – alltså resenärer. Idéen är att programledarna Anna Wadström och Patrik Westræus för ett samtal om mobilitet på ett ledigt och intressant sätt. De går igenom begrepp, ämnen och bjuder in spännande gäster att diskutera detta framtidsämne med. Mobilitetspodden släpper nya avsnitt den första måndagen varje månad.

IUS har både varit delaktiga och startat samtal kring olika ämnen inom mobilitet på det nya forumet Club House. En plattform där dialog står i fokus.

Som ett led i lärande av allmänheten finns också IUS egna wiki med beskrivningar kring samlade begrepp, funktioner och system inom mobilitet.

IUS söker fler kollegor

IUS har en central roll i utvecklingen av mobilitetsområdet i Norden. Rådgivning är en central del av IUS verksamhet där man arbetar med både offentliga och privata aktörer. I samband med att IUS innovation växlar upp söker företaget nu fler kollegor till teamet i utvecklingen av framtidens resande. IUS söker framförallt seniora projektledare och förändringsledare att stärka upp teamet.

Är du intresserad är du varmt välkommen att läsa mer på https://www.iusinnovation.se/jobb/ eller hör av dig till rekrytering@iusinnovation.se .