Lynx-programmet har i april 2021 gått i mål med lanseringen av nytt gemensamt biljett- och betalsystem. Arbetet har inneburit ett mycket omfattande arbete kring ett nytt biljett- och betalsystem samt tillhörande lösningar. Med en komplex lösning och många olika aktörer och intressenter är det en prestation från samtliga inblandade att systemet nu är i drift hos de fyra trafikhuvudmännen i södra Sverige, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. De fyra kollektivtrafikhuvudmännen går i bräschen för branschen genom samarbetsprojektet Lynx-programmen och vi på IUS innovation är otroligt stolta och glada över att varit en del av det starka samarbetet.

”Vi är medvetna om att det varit en lång och stundtals utmanande resa, men vi har tack vare gemensamma insatser kommit långt. Samtliga regioner/trafikbolag är nu i drift med det nya biljett- och betalsystemet och även om det ännu återstår vissa leveranser har det mesta kommit på plats. Överlag upplevs det nya biljett- och betalsystemet motsvara våra verksamheters och kunders förväntningar och det ger oss goda möjligheter att vidareutveckla och förbättra lösningen successivt framgent.”
Thomas Nilsson, Direktör i Kronoberg och representant för samtliga fyra län i gemensam styrgrupp.

I april 2021 avslutades det mångåriga projektet ”Lynx-programmet”. Det är de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg som gått ihop för att gemensamt ta fram bland annat ett nytt biljett och betalsystem.

Inom projektet har det bland annat tagits fram ny reseapp, nya biljettautomater, ny buss- och tågutrustning för biljettering och validering, utrustning för återförsäljare, CRM system, e-handelsplattform i form av ett ”Mitt Konto” samt en skolportal. Samtliga system är kopplat till ett nytt gemensamt backend som bygger på Samtrafikens nationella biljett- och betalstandarden (BoB).

Programmet ligger i framkant när det gäller samarbetsprojekt mellan kollektivtrafikhuvudmän i Sverige. Systemet är anpassat för att på sikt kunna vidareutvecklas, anpassas och integreras med nya och förbättrade tjänster som ska täcka framtidens resande.

Med bakgrund av IUS innovations expertis och erfarenhet inom mobilitet har IUS sedan hösten 2017 haft förmånen att driva och bidra med ett flertalet kompetenser och roller i projektet. IUS innovation har bland annat ansvarat för produktägarskap, kravställning, projektledning samt test.

“Efter hårt arbete från alla deltagande parter är vi stolta och glada över att få gå i mål med ett så omfattande projekt.”
Hanna Andersson, IUS innovation

Uppdaterat 2021-05-21


Hallandstrafiken
Hallandstrafiken.se

Jönköpings länstrafik
jlt.se 

Kalmar länstrafik
kalmarlanstrafik.se 

Länstrafiken Kronoberg
lanstrafikenkron.se