Det blir dyrt för elsparkcykelföretagen när kommunerna nu inför mikromobilitetsavgiftAvgifterna blir mer än dubbelt så höga jämfört med andra europeiska städer. 

Enda sedan elsparkcyklarna började dyka upp i svenska städer har de varit kontroversiella. Å ena sidan är elsparkcyklarna ett snabbt och enkelt sätt att transportera sig “den sista biten i städerna och har tagit en självklar plats i mobilitetsekosystemet. Å andra sidan är de hinder för andra när kunderna parkeradem huller om buller när de har använts. Klagomålen från medborgare får nu kommunerna att agera för att få ordning på elsparkcykelkaoset. Nu börjar flera kommuner införa en mikromobilitetsavgift, men förslagen till avgifter får elsparkcykelbranschen att se rött. 

 I Malmö, som redan har infört en mikromobilitetsavgift, har den satts till 1 825 kronor per år och fordon. I Stockholm, som många andra kommuner förväntas använda som exempel, är förslaget 1 400 kronor. Jämfört med motsvarande avgifter som redan införts i andra Europeiska städer är de mer än dubbelt så höga. I Paris, som anses vara dyrast i Europa, är motsvarande avgift satt till 650 kronor. 

– Jämfört med nivåerna ute i Europa är de här avgifterna chockerande höga, säger Patrik Westraeus, mikromobilitetsrådgivare på IUS Innovation. 

Juridiskt handlar det om att kommunen tar ut en så kallad markupplåtelseavgift för varje elsparkcykel, precis som kommunerna redan gör med till exempel uteserveringar och reklamskyltar, men det är uppenbart att kommunerna har svårt att veta hur de ska hantera just elsparkcyklar och andra mikromobilitetstjänster i systemet. 

Stockholms kommun jämför elsparkcyklar med reklamskyltar för att komma fram till avgiften. I Göteborg använder man uteserveringar som jämförelse, men kommer fram till att taxan för elsparkcyklar borde vara nästan dubbelt så hög som för en uteservering. 

– Kommunerna famlar i mörkret och chansar. Man har dessutom inte tagit någon hänsyn till den nytta som elsparkcyklar faktiskt gör utan ser bara intäkterHär behöver man ha en bättre dialog med branschen, säger Patrik Westraeus. 

Elsparkcykelföretagen reagerar kraftigt på de nya avgifterna. Med en normal beläggning i Stockholm skulle de nya avgifterna kosta branschen 14 miljoner kronor per år och i Göteborg 6 miljoner. Stockholms Handelskammare, där bland annat Voi och Tier är medlemmar, har låtit juridikbyrån Delphi gå igenom kommunernas förslag och kom fram till att de kan vara olagliga eftersom det inte krävs något tillstånd för att ställa ut elsparkcyklar för uthyrning. Framförallt vill företagen att avgifterna är rimliga. 

– Vi är inte emot avgifterna utan bidrar gärna till städerna, men det är viktigt att de är rimliga och proportionerliga, säger Dan Nerén, Senior Public Policy Manager på Tier till Dagens Industri. 

Det är upp till varje enskild kommun att besluta sina egna mikromobilitetsavgifter, men hur Stockholm väljer att hantera det kommer troligtvis bli en modell för resten av landet. Däremot är det ingen garanti. 

– De här avgifterna och hur man resonerat sig fram till dem visar att det finns ett stort behov av nationella regler för friflytande mikromobilitetstjänster, säger Patrik Westraeus. 


Mikromobilitetsavgifter

Mikromobilitetsavgift är en avgift som är specifikt riktad mot mikromobilitetstjänster, som kommuner själva kan besluta om. Tekniskt är det markupplåtelseavgift, lik de som redan läggs på uteserveringar och liknande, i kommunerna. Mikromobilitetsavgiften är specifikt riktad mot friflytande mikromobilitetstjänster, som till exempel elsparkcyklar. Avgiften sätts oftast per kvadratmeter och för en elsparkcykel räknar man med att den tar upp en halv kvadratmeter mark per fordon. 

Avgift i respektive stad (per år och fordon):

Malmö: 1 825 :-
Stockholm: 1 400 :- (förslag)
Göteborg: 1 200 :- (förslag) 
Paris: 650 :- 
Lyon: 450 :- 
Stavanger: 350 :- 
Bremen: 260 :- 
Milano: 250 :- 
Dûsseldorf: 200 :- 
Rom: 200 :-