Mobilitetsområdet utvecklas i högt tempo. Nya affärsmodeller och spännande transportsätt testas runt om i Sverige för att ställa om till en hållbar mobilitet. ICA Fastigheter tar ett omfattande grepp för att förstå och utreda sin plats i mobilitetsbranschen. ICA Fastigheter har som mål att skapa förutsättningar för alla ICA-platser att bidra till ökad hållbarhet, tillgänglighet och attraktionskraft

Mobilitetsbranschen är i ständig förändring och det utvecklas hela tiden nya erbjudande inom personförflyttning och logistik. Det är inte längre bara kollektivtrafiken som tillhandahåller mobilitet till gemene man. Flera privata aktörer får upp intresset, tar sig in på marknaden och erbjuder nya spännande lösningar för att ta sig från A till B. ICA Fastigheter är en aktör som insett värdet av att erbjuda rätt mobilitet till och från deras fastigheter och IUS är stolta över att vara med på resan. 

“Det är särskilt glädjande för oss som arbetar inom mobilitet att se en aktör som ICA Fastigheter ta ett grepp om mobilitetsfrågan. Det visar på en framåtanda som är guld värd i arbetet mot en hållbar framtid.” säger IUS innovations rådgivare Anton Lymer. 

Första leveransen är gjord och arbetet ses som startskottet på ett långt arbete inom hållbarhet och mobilitet för ICA Fastigheter. 

I första stora projektet tog IUS innovation fram en mobilitetshandbok. Handboken är ett sätt att lära sig att förstå hur man kan jobba med mobilitet. Den är tänkt att lägga grunden och fungera som ett metodstöd för ICA Fastigheters mobilitetsarbete framöver.

Kopplat till handboken finns bland annat ett White paper med bakgrund, djupdykning och omvärldsbevakning i begreppet och branschen mobilitet. Dessutom har flertalet mobilitetsrelaterade analys- och utredningsmallar tagits fram. 

IUS är stolta över att få vara med och leda arbetet med mobilitet framåt för ICA Fastigheter.