Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?

Detta är frågor man har studerat och jobbat med under fem års tid i ett projekt vid namn GrowSmarter som finansierats av 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I onsdags var det presentation och slutkonferens för projektet.

Åtta europeiska städer har samarbetat med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln har varit demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava har följt och tagit del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar. Det har funnits tre fokusområden med fyra fördjupningar inom varje fokusområde.

Målet med projektet har varit att förbättra livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur samtidigt som energianvändande och växthusgasutsläpp skulle minskas med 60 procent.

Under dagen blev vi informerade om de totalt 12 smarta lösningar som projektet fördjupat sig i.

Summa summarum, projektet har av allt att döma varit en stor framgång och många lärdomar har dragits och bra samarbete samt starka relationer har byggts. 11 av de 12 smarta lösningarna är planerade att upprepas i andra projekt, växthusgasutsläppen har minskats mellan 30 – 70 % i renoverade och uppdaterade byggnader. Energibesparingen uppgår till runt 8 GWH / år. Data delas i större omfattning och mer effektivt. Totalt har projektet också involverat omkring 15 000 invånare och skapat ungefär 1500 arbetstillfällen.

Nu återstår det så svåra, men ack så viktiga, arbetet med att fortsätta använda och utnyttja kunskap, tillgänglig data och framtagna lösningar som uppnåtts efter fem års hårt arbete. Och dessutom fortsätta implementera nya smarta lösningar i städerna och hitta ännu fler användningsområden för gjorda lärdomar.

Själv avslutade jag dagen med en Robot-selfie, eller som min 2 åring sa; Akta spöket pappa!