Infrastrukturminister Tomas Eneroth på transporteffektivitetsdagen.

Torsdagen tillbringade jag för IUS innovations räkning på transporteffektivitetsdagen. Eventet ägde rum mitt i händelsernas centrum, Lindholmen Science Park, i Göteborg.

Precis som tidigare år präglades konferensen av spännande föredrag med forskare och andra experter, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och inte minst av nätverkande.

Just mötet mellan människor och behovet av samverkan blev något av dagens tema.

Redan öppningsanförandet av infrastrukturminister Tomas Eneroth slog fast att förmågan att samverka och bygga bra relationer är avgörande för att se utmaningar och hitta lösningar tillsammans. Tomas betonade också att ”omställningen händer nu”. Det är dags att gå från pilotverksamhet till implementering av produkter och tjänster som förbättrar transporteffektivitet i ett mer hållbart samhälle. Här vill regeringen underlätta då Sverige har chans att bli än mer av en föregångsnation och exemplet som visar att det går att skala upp och förändra till det bättre.

Godstransportrådet presenterade sig och vi blev alla rörande överens om att försöka åtgärda den allmänna ”allergi mot implementering” som många av pilotprojekten hittills fastnat i.

Dagen fortsatte med flera kloka föredrag kring hur vi alla ska kunna samarbeta bättre och göra verklighet av smarta lösningar. Flera föredrag handlade också om nya behov och lösningar då konsumenter får helt nya köpmönster när e-handeln nu tar fart på riktigt och städerna byggs allt tätare. Då det handlar om komplexa, omfattande förändringar i samhället behövs nya sätt att planera för framtiden. Mycket handlar om att ta in fler aktörer tidigare i planeringsprocessen, involvera, utveckla och lära tillsammans. 

Det handlar också om att våga gå utanför boxen, se på naturens lösningar och kanske använda sig mer av Biomimicry (googla det!) eller Nudging.

Just Nudging berättade Katarina Paoli från A Win Win World mer om. Nudging, att ge någon en välmenande knuff i rätt riktning för att göra ett smartare och mer hållbart val, är något som blir allt viktigare när vi ställs inför allt fler beslutssituationer, även i transportsammanhang. 

Dagen avslutades med ett antal exempel på innovationsprojekt som tagit steget från testmiljö till uppskalad verklighet. Intressanta föredrag från Volvo, Rise och Älvstranden Utveckling. 

Ytterligare mingel, intressanta diskussioner och praktiska exempel i en interaktiv session gjorde att man gick från Lindholmen med positiva tankar och ett leende på läpparna även denna gång.

Martin Folkelind
IUS innovation