Per Tillenius arbetar i Göteborgs Stad och är samordnare på Sambuh, ett stödboende och HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) för ungdomar på Hisingen. Tillsammans med IUS innovation utvecklar Sambuh en app med syfte att hjälpa ungdomar att uppnå sina mål med Sambuh-boendet. För att göra boendetiden mer konkret växer en digital planta fram under tiden appen används och när målen uppnås växer vackra blommor fram. 

Sambuh är en relativt liten verksamhet med totalt nio anställda och sammanlagt 18 platser. Målet för varje ungdom är att bli självständig och klara av ett eget boende. De ska därför använda appen som ett verktyg för att nå målet.

– Detta projekt är lite unikt tror jag. Att vi som en relativt liten verksamhet håller på att utveckla en egen app, säger Per Tillenius.

Både mål och uppdrag riktade till ungdomen finns inne i appen. Målen med vad ungdomen ska uppnå för att räknas som färdiga med Sambuh är samma saker som tidigare skrivits i deras genomförandeplan. Eftersom målen blir för abstrakta konkretiseras de till flera små korta uppdrag. Om de klarar uppdragen så växer en digital planta fram som representerar ungdomarnas utveckling. Ju bättre de klarar av sina uppdrag och är delaktiga desto mer växer plantan. När ungdomens kontaktperson på Sambuh anser att hen klarat av ett av målen växer blomman fram.

Vad vill ni åstadkomma med appens hjälp?

– För det första kan en app på ett tydligare sätt visualisera och tydliggöra för ungdomarna vad det innebär att bo hos oss på Sambuh. Vi önskar också att de ska bli mer aktiva under den tid de bor hos oss. Målet är att ungdomarna ska klara hela sin självständighetsprocess, att de ska klara av att bo i ett eget boende. Med appens hjälp kan ungdomarna se vilka delar de behöver öva på och se hur mycket av boendetiden hos oss som återstår. Dessutom tror jag att appen kan hjälpa oss att utöka mötesytan. Ungdomarna som vi arbetar med bor i olika boenden här på Hisingen. Rent praktiskt så är möjligheten till att träffas fysiskt lite begränsad, genom appen kan vi nu kan vara närvarande lite mer på ett digitalt sätt. Ett ”metamål” är att detta ska bidra till att vi kan förkorta placeringstiden hos oss.

Hur har processen med att ta fram appen sett ut?

– I ett första läge så bad upphandlingsmäklaren oss att skriva en story om en fiktiv klient på Sambuh och hur ungdomen skulle använda appen. Detta för att utvecklingsföretaget skulle få en bild av vilken typ av produkt som skulle tas fram. Mäklaren tog fram ett par leverantörer och vi träffade dem. Sen valde vi den leverantör vi tyckte var bäst, då blev det IUS innovation. Valet föll på dem eftersom känslan var att de hade tagit till sig uppgiften, de hade redan börjat med att ta fram en skiss över hur de tänkte lägga upp det. De hade dessutom kommit längre i sin process än de andra företagen och det kändes att de var receptiva och hade en bild av vad det handlade om. Det har varit enkelt att bolla med dem under resans gång nu under hösten. Ett givande åt båda håll, vi har fått mycket input från dem i hur man kan tänka. Det känns viktigt eftersom det för oss är ett stort projekt, trots att jag förstår att det räknas som ett litet projekt i ”IT-världen”. Det är viktigt att vi får arbeta med personer som vi får förtroende för och ser att det går enligt plan. Gott med raka rör, och det har vi här och det känns bra!