Idag på kongressen ”Lärandet i mötet – med Gud, varandra och sig själv” lanseras konfirmandspelet Stjärnans väg. Kongressen är två inspirationsdagar där alla de som arbetar pedagogiskt inom Svenska Kyrkan är välkomna. Biskop Åke Bonnier kommer under releasen att spela Stjärnans väg “live”. Med uppblåsta hjärtballonger som liv ska han svara på frågor från spelet, samla guld och skattkistor. 

Spelet är ett quiz-spel där spelaren samlar skattkistor och artefakter. Varje artefakt har en koppling till kristen tro. Stjärnans väg är tänkt att vara ett redskap till konfirmationsundervisningen som i övrigt är upplevelsebaserat.

Peter Håkansson, också kallad Peter Präst, arbetar som ungdomspräst i Tidaholm, vilket innebär att han har extra fokus på konfirmander och ungdomar. Peter och hans team såg ett behov att göra konfirmationen mer spännande. Eftersom Peter älskar spel och tidigare tagit fram ett spel baserat på gamla testamentet var det naturligt för honom att tänka spel.

Peter, om hur det varit att arbeta fram spelet:

– För det första är det magiskt att röra sig i de korridorer där morgondagens spel tillverkas, det är en stor ära att få ta del av den världen. De medarbetare på IUS innovation som jag jobbat med, har jag jobbat med en gång tidigare, det säger något om att vi tycker om att jobba tillsammans och vi gillar det som vi får ut av vårt samarbete. Jag har också stort förtroende för de kloka råd och tips som jag har fått när vi pratat om vårt spel, när jag presenterade en galen idé så tog de ner mig på jorden och gjorde något realistiskt av den idéen.

Efter att Peters lite galna idéer fångats in och blivit mer realistiska, formades dessa till ett roligt lärande som i sin tur resulterade i Stjärnans väg. En annan del under konfirmandtiden är att närvara på ett antal gudstjänster och få en underskrift av en präst, Peter hade en vision om att använda spelet för att göra detta moment lite mer spännande. När ungdomarna har varit på en gudstjänst får konfirmanderna en kod som låser upp en skattkista. Då blir det roligare att ställa frågor kring ”hur många skattkistor har du?” istället för ”gick du på söndagens gudstjänst?”.

– Det tog oss över ett halvår av spånande att komma fram till att vi skulle göra just ett quizspel. Det är en bra spelmodell för sådant som det finns ett givet ja eller nej till – historia, bibelberättelser, kyrkans liv och tradition. Ämnen som inte har lika tydliga svar såsom etik och moral och meningen med livet, de frågorna får man istället prata om tillsammans ”IRL”, säger Peter Håkansson.

Spelet levereras tillsammans med en lärarhandledning, som bland annat visar exempel på hur spelet kan användas i en konfirmandgrupp eller med konfirmandledarna eller på föräldraträffen med mera. Spelet är gratis att ladda ner och du hittar det här: