Personcentrerad vård (PCV) är ett arbetssätt där det är centralt att lyssna på den hjälpsökande personens egen berättelse. Patienten är aktiv i sin hälsoprocess genom ett partnerskap med vårdpersonal och närstående. Vid Göteborgs universitet finns Centrum för personcentrerad vård (GPCC) som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som fokuserar på personcentrerad vård. Tillsammans med IUS innovation har GPCC utvecklat PCV-spelet. Syftet med spelet är att få vårdpersonal att reflektera kring vad personcentrerad vård innebär samt pröva att arbeta personcentrerat.

PCV-spelet är ett spelifierat undervisningsmaterial för att förstå mer kring personcentrerad vård och har tagits fram i ett nära samarbete med forskare, verksamma sjuksköterskor, läkare och läkarstudenter. Alla dialoger, informationstexter och quizfrågor i spelet bygger på den slutliga användarens resurser, behov och beskrivningar av dagliga arbetssituationer. Kristina Björkman, som är konceptutvecklare och speldesigner på IUS innovation, menar att spelets kraft kan göra det lättare för användarna att använda sig av personcentrerad vård i sitt vardagliga arbete.

”Genom att aktivt agera och reflektera i ett spel ökar chansen att genomföra ett personcentrerat arbetssätt. Med hjälp av visuell feedback och feedback i form av ljud skapas en spelkänsla som triggar till att vilja komma vidare och veta mer”, säger Kristina Björkman.

Under spelets gång navigerar användaren på en karta och väljer olika uppdrag. Uppdragen kan vara antingen minispel eller av mer reflekterande inslag. Användaren uppmanas också av spelet att testa nya tankar direkt i vardagen och fundera över utfallet. Ett exempel på minispel är att användaren får träffa en fiktiv vårdtagare och navigera genom dialoger för att sedan tillsammans med den skapa en hälsoplan.

”När en forskningsbaserad verksamhet och ett spelföretag möts uppstår ett spännande möte. Två kulturer har befruktat och lärt av varandra på ett spännande sätt som resulterat i ett spel om personcentrerad vård”, säger Irma Lindström Kjellberg, projektledare från GPCC.

Spelet finns att ladda ned på Appstore och Google Play och har testats av representanter från olika yrkesgrupper i vården. Spelet planeras att marknadsföras stort under Almedalsveckan, där vårdens mest aktuella frågor uppmärksammas.