När vi ska åka till okända platser eller få reda på nya saker om oss själva är det extra viktigt att vi förstår vad det är vi möts av och vad vi kommer att göra. När barn och ungdomar besöker Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) är det viktigt att förklara hur besöken ser ut, speciellt om de ska gå igenom en utredning för exempelvis ADHD eller Aspergers Syndrom. En utredning kan upplevas läskig och krånglig, men det behöver den inte vara. Med hjälp av en innovativ lösning har IUS innovation tillsammans med BUP Västmanland utvecklat en app som ska hjälpa barn och ungdomar under utredningen.

Tillsammans med psykologer, socionomer och läkare från BUP i Region Västmanland har IUS innovation utvecklat en app för att hjälpa barn, ungdomar och deras vårdnadshavare att förstå och samtidigt följa med i vad som händer när man genomför en utredning på BUP. Appen har skapats med ett lättförståeligt gränssnitt och en lekfull design för att låta barnens perspektiv vara i fokus.

– I skapandet av appen Min utredning låg fokus på att göra en utredningsprocess, som kan vara svår att greppa, tydligare för de som ska gå igenom den. Både BUP och vi på IUS tyckte att det var viktigt att appen kändes lekfull och rolig. Därför byggde vi in en del spelkänsla i utformningen, särskilt i de delar av appen som direkt riktar sig till barn och ungdomar. Spelinfluenserna tar sig uttryck till exempel genom sättet som barnet skapar sin egen avatar; där barnet får välja vilket hår, ansikte och kläder som avataren ska ha. Även helheten med spelets utseende och ljudbild är inspirerat av spel. Samtidigt var det viktigt att fokusera på att appen i första hand inte skulle bli ett spel utan förmedla sitt syfte och hålla sig inom sin budget, säger Kristina Björkman, konceptutvecklare för Min utredning.

Marie Frey, verksamhetsutvecklare på BUP Västmanland, berättar att idén om att skapa en app inte alltid varit självklart utan växte fram först i mötet med IUS innovation. Spelmekanismer kan användas för att få barnet eller ungdomen att interagera med och vara delaktig i hela utredningsprocessen. Genom att appen visualiserar utredningen som en fin promenadstig blir också de olika stegen lätta att förstå för såväl vårdnadshavaren som barnet och ungdomen. Barnet eller ungdomen startar med att bygga sin egen avatar genom att välja mellan en rad olika alternativ för hår och kläder. Att själv få utforma sin karaktär är inte bara menat som en lustfylld del i spelet utan tillåter användaren att relatera till sin karaktär och dess resa. Avataren vandrar längs med stigen och visar var i processen barnet befinner sig just nu. Genom att klicka på en etapp som syns längs stigen får barnet upp detaljerad information i form av bild, text och röst. Marie Frey förklarar att IUS innovation har fått dem att tänka utifrån barnets perspektiv, både utifrån hur processen visualiseras och hur den beskrivs, t ex vilket språk som används. Ord och begrepp som en utredare använder kan vara svåra att förstå för ett barn.

Nu testas appen skarpt av representanter från målgruppen som också får tycka till. Nästa steg i vidareutveckling av appen är att bygga ut med fler funktioner och rätta till saker utifrån den feedback som kommer fram genom testerna.

– Trots att vi haft små medel att tillgå för denna utveckling har vi tillsammans lyckats åstadkomma ett resultat som vi tror ska ge ett bra stöd för barn och föräldrar som är med om en utredning på BUP. Fick senast idag en rapport om att appen används av en 7-årig kille som skulle göra en utredning, och fått mycket hjälp av appen. Han hade kommit peppad till besöket för tester! Nu ser vi fram emot att fortsätta använda appen, säger Marie Frey.